Sektor ropy naftowej i gazu

Home  –  Sektor ropy naftowej i gazu

Sektor ropy naftowej i gazu

0 1

Stacje i węzły gazowe

Projekty wykonawcze, budowy, rozbudowy i modernizacje stacji gazu i węzłów gazowych wysokiego ciśnienia pełniących funkcje pomiaru i regulacji ilości gazu oraz redukcji ciśnienia w zakresie kompletnej dokumentacji wykonawczej zawierającej wszystkie branże.

0 2

Rurociągi technologiczne, instalacje przemysłowe

Projekty wykonawcze, koncepcje projektowe instalacji służących do obróbki i logistyki surowców oraz produktów naftowych wg norm ASME, EN 13480-3 oraz przepisów UDT wraz z uzyskaniem zatwierdzenia w Jednostce notyfikowanej.

0 3

Aparaty ciśnieniowe

Projekty nowych urządzeń oraz modernizacji istniejących wraz z uzyskaniem zatwierdzenia w Jednostce notyfikowanej zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniowa 97/23/EU oraz norm ASME VII Div 1 i 2, EN 13445-3, przepisów UDT, AD Merkblatt 2000 i innych.

0 4

Gazociągi i obiekty towarzyszące

Gazociągi przesyłowe i dystrybucyjne wysokiego ciśnienia, układy zaporowo – upustowe , układy śluz nadawczo-odbiorczych

sektor

Sektor Inżynierii i środowiska

Dokumentacje

Ekspertyzy

Obliczenia

Nadzory

Projektowanie

Nafta

Infrastruktura

BIM

Modelowanie 3D

Energia

Środowisko

Przemysł

Dokumentacje

Przemysł

Środowisko

Modelowanie 3D

Nafta

BIM

Infrastruktura

Nadzory

Obliczenia

Ekspertyzy

Dokumentacje

strzałka