Projektowanie

Oferujemy profesjonalne rozwiązania projektowe dla sektora Oil & Gas w zakresie przesyłu, logistyki oraz obróbki produktów naftowych oraz gazu.

 

W dziedzinie Inżynierii środowiska świadczymy usługi dla wielu gałęzi przemysłu oraz dla jednostek samorządowych w zakresie projektów sieci wod-kan, ciepłowniczych, instalacji przemysłowych uzdatniania i oczyszczania wody.

 

Specjalizujemy się w kompleksowym projektowaniu oraz zapewniamy nadzór zadań projektowo – realizacyjnych w obszarach:

 

  • Ropa naftowa i gaz
  • Infrastruktura przemysłowa
  • Woda i środowisko
  • Energetyka i źródła ciepła

Usługi projektowe obejmuja wszystkie etapy realizacji inwestycji:

check

01

Analiza potrzeb i wymagań, Koncepcje Funkcjonalno – Użytkowe 

02

Doradztwo w wyborze optymalnych rozwiązań technologicznych

03

Projekty Technologiczne i Bazowe

04

Raporty i analizy oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej

05

Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji w procesie inwestycyjnym

06

Operaty wodno-prawne

07

Projekty Budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

08

Projekty Wykonawcze w zakresie wszystkich branż

09

Dokumentacje Techniczne dla dopuszczeń UDT, TDT i Jednostek Notyfikowanych

10

Opracowania specjalistyczne i ekspertyzy inżynierskie

11

Obliczenia wytrzymałościowe i analizy ryzyka procesowego

12

Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienia kosztów

13

Materiały przetargowe do kompletacji urządzeń i aparatów

Nafta i gaz Infrastruktura przemysłowa Woda i środowisko Energia cieplna<br/>i źródła ciepła

Nafta i gaz

Infrastruktura przemysłowa

Woda i środowisko

Energia cieplna
i źródła ciepła

Dokumentacje

Ekspertyzy

Obliczenia

Nadzory

Projektowanie

Nafta

Infrastruktura

BIM

Modelowanie 3D

Energia

Środowisko

Przemysł

Dokumentacje

Przemysł

Środowisko

Modelowanie 3D

Nafta

BIM

Infrastruktura

Nadzory

Obliczenia

Ekspertyzy

Dokumentacje

strzałka