Modelowanie 3D, BIM

W ofercie naszej Firmy znajduje się projektowanie w technologii BIM ( Building Information Modeling ). Technologia projektowania BIM oprócz modelowania przestrzennego umożliwia parametryzować informacje o obiekcie, co całkowicie zmienia spojrzenie na tok projektowania, symulację procesów, realizację, a następnie zarządzanie ukończoną inwestycją na podstawie zamodelowanych we wcześniejszych etapach informacji.

 

Zastosowanie technologii 3D przez naszą Firmę pozwala nam nie tylko zminimalizować liczbę błędów i braków w opracowywanej dokumentacji, ale przede wszystkim oferować nowe, bardziej złożone usługi projektowe.

Ropa naftowa i gaz Infrastruktura przemysłowa Woda i środowisko Energia cieplna<br/>i źródła ciepła

Ropa naftowa i gaz

Infrastruktura przemysłowa

Woda i środowisko

Energia cieplna
i źródła ciepła

Dokumentacje

Ekspertyzy

Obliczenia

Nadzory

Projektowanie

Nafta

Infrastruktura

BIM

Modelowanie 3D

Energia

Środowisko

Przemysł

Dokumentacje

Przemysł

Środowisko

Modelowanie 3D

Nafta

BIM

Infrastruktura

Nadzory

Obliczenia

Ekspertyzy

Dokumentacje

strzałka