O firmie

Nasza firma powstała w wyniku połączenia wieloletniego doświadczenia założycieli firmy na polu projektowym w zakresie inżynierii środowiska oraz realizacji inwestycji w branży oil&gas.

 

Firma JKG Technik jest prężnie rozwijającą się organizacją,  jedną z niewielu firm na Pomorzu zajmujących się tworzeniem projektów dotyczących przesyłu, dystrybucji i obróbki paliw gazowych oraz instalacji technologicznych dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. Nasze projekty realizowane są na terenie całej Polski.

 

Nasi inżynierowie to wysoko wykwalifikowani specjaliści po kierunkowych studiach technicznych z bogatą wiedzą praktyczną zdobytą przy realizacji wielu inwestycji. Zespół tworzą absolwenci wydziałów Inżynierii środowiska, Mechanicznego i Elektrycznego. Wszechstronność i otwartość pracowników stwarza idealne warunki do nieustannego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji oraz daje możliwość pracy przy intersujących projektach.

 

Szybkość działania, ukierunkowanie na ludzi, wprowadzanie nowych technologii, kreatywne podejście w rozwiazywaniu problemów – to wyróżnia zespół JKG Technik.

 

Połączenie wieloletniego doświadczenia projektowego i realizacyjnego gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

 

JKG TECHNIK SP. Z O.O.
realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
na specjalistyczne usługi doradcze w ramach projektu grantowego
„SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”

 Celem projektu jest wypracowanie kompleksowej strategii rozwoju oraz planu rozwoju działalności eksportowej dla firmy JKG Technik Sp. z o.o.  

Numer umowy o powierzenie grantu, tj. UDG-SPE.04.2023/185

Wartość całkowita Projektu: 60 442,20  PLN

Dofinansowanie Projektu z UE:  29.484,00 PLN

 

Ropa naftowa i gaz Infrastruktura przemysłowa Woda i środowisko Energia cieplna<br/>i źródła ciepła

Ropa naftowa i gaz

Infrastruktura przemysłowa

Woda i środowisko

Energia cieplna
i źródła ciepła

Dokumentacje

Ekspertyzy

Obliczenia

Nadzory

Projektowanie

Nafta

Infrastruktura

BIM

Modelowanie 3D

Energia

Środowisko

Przemysł

Dokumentacje

Przemysł

Środowisko

Modelowanie 3D

Nafta

BIM

Infrastruktura

Nadzory

Obliczenia

Ekspertyzy

Dokumentacje

strzałka